Dit is een nieuwe pagina.

ACTIVE FLEXWORK BV.

We benoemen vijf goede redenen om voor Active Flexwork te kiezen.

- Kennis van de branche
- Goed werkgeverschap
- Beheersbare kosten / goede salarissen
- Continuïteit en flexibiliteit

Kennis van de bouwbranche (bouw en infra)

Naast ons bouwbedrijf zijn we ook een bemiddelingsbureau voor onze opdrachtgevers die vaak mensen van ons inlenen, gezien hun beperkte bezetting. In de werving van kandidaten ligt onze grote toegevoegde waarde. Wij beschikken over een netwerk en bestand van velen bouwkundigen en civiel technici. Dit netwerk hebben wij zorgvuldig opgebouwd op basis van vele jaren netwerken. Bij een gerichte aanvraag komen wij binnen drie werkdagen met een aantal kandidaten die het meest overeenkomen met uw profiel. De procedures lopen hierdoor snel. Wij garanderen u kwaliteit. Kandidaten met kennis en ervaring in de bouw. 
 
Nieuwe werknemers voegen kennis toe
De economie bevindt zich constant in een slingerbeweging. De bouw meer dan welke branche ook. Meer dan ooit is er behoefte bij bedrijven om actief en snel te kunnen reageren op de capaciteitsvraag. Het aannemen van personeel speelt hierin een belangrijke rol. Mits er op een goede manier wordt omgesprongen met de tijdelijke, flexibele werknemers. Het is zaak een goede relatie met hen op te bouwen en te onderhouden anders bestaat er een kans op verlies van kennis en kunde.

Wij bespreken elke drie maanden de voortgang op het werk - zo nodig vaker - stellen doelen en sturen bij. Wij zijn uw betrokken partner. Uiteraard in samenspraak en overleg met u.

Goed werkgeverschap
We starten vanuit een goede basis, voor ons is dit het arbeidscontract. We conformeren ons met cao afspraken in de bouw en techniek. We volgen de loonontwikkeling en hebben als één van de zeer weinige detacheerders in Nederland. Inlenen, detacheren of payrollen via Active Flexwork betekent dat u een medewerker krijgt die exact dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als uw vaste medewerkers. Bij een eventuele omzetting van een flexibel contract naar een vast contract heeft dit voor u grote voordelen. Geen extra administratie, geen nieuwe onderhandelingen, maar bovenal een gemotiveerde medewerker. Eerlijk en transparant.

Beheersbare kosten
Heeft u als bedrijf een reiskostenregeling voor uw medewerkers, dan sluit de aanpak van Active Flexworks hierbij naadloos aan. Wij beschikken over een eigen wagenpark. passend in het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen, fiscaal vriendelijk in de bijtelling en zuinig in gebruik, dus laag in de kosten.

Wij verzekeren de detacheerders. Maar als u zelf het ziekterisico neemt, passen wij onze tarieven daar op aan. Bent u niet zeker van het aantal uren dat er ingeleend zou worden, dan kunnen wij een uitzendbeding toepassen. Doet u zelf de werving van uw kandidaten, dan kunnen wij voor u pay-rollen tegen scherp tarief. Uren worden bij ons online vastgelegd. Snel, flexibel en foutloos.

Flexibiliteit beidt een aantal voordelen, maar bij kortdurende in leen contracten zie je de dat noodzaak en bereidheid om werkelijk in elkaar te investeren laag ligt. Een oplossing lijkt te liggen in langdurig tijdelijke contracten. Bijvoorbeeld projectcontracten. Active Flexworks adviseert daarom bij inlenen bij voorkeur voor projectcontracten. Vaak is dit in het belang van zowel de inlener als van de werknemer. Voordelen van projectcontracten zijn dat u minder verloop heeft, dat de kennis behouden blijft, de motivatie van de werknemer toeneemt en er een grotere mate van betrokkenheid is. Zeker als er uitzicht is op een eventuele overname. Tevens blijkt uit aanvullend onderzoek dat projectmedewerkers meer dan gemiddeld in zichzelf investeren. Zij kunnen dus kennis met zich meebrengen die waardevol is voor uw bedrijf.


Voor elke situatie is een beste oplossing. 

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij adviseren u graag!